Monday, 8 July 2013

State or no state, but never without justice!

"Ma kako se ona zvala - Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Francuska ili Turska - država koja ne razumije da ljudi mogu bez države, ali ne mogu bez pravde, ne razumije ništa."

"However it is called - Montenegro, Bosnia & Herzegovina, France or Turkey - a state that doesn't understand that people can [live] without a state, but cannot [live] without justice, doesn't understand anything." - Andrej Nikolaidis

Source: Al Jazeera Balkans